Jak działa SafeLink?

Pokażemy Ci krok po kroku, jak działa nasz wewnętrzny system dla sygnalistów
do anonimowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości szkodliwych dla firmy.

Bezpłatna konsultacja Strefa wiedzy
Krok 1 – Zgłoszenie

Pracownik, który zauważył nieprawidłowości w firmie lub sam ich doświadczył, może to
anonimowo zgłosić.

W tym celu może skorzystać z:

  • Narzędzia online
  • Dedykowanego adresu e-mail
  • Może także zrobić to telefonicznie.

Lista najczęściej zgłaszanych nieprawidłowości:

  • Kradzieże
  • Oszustwa
  • Korupcja
  • Mobbing
  • Dyskryminacja
  • Konflikt interesów
Krok 2 – Weryfikacja zgłoszenia

Pracodawca jako pierwszy dowiaduje się o zgłoszonych nieprawidłowościach. Dzięki temu może przystąpić do wyjaśniania danej sprawy.

Przez cały czas jest możliwość dialogu między pracodawcą a anonimowym zgłaszającym.

Dzięki temu możliwe jest całkowite wyjaśnienie sytuacji, co jednocześnie daje pewność zgłaszającemu, że sprawa przez niego zgłoszona zostanie potraktowana poważnie.

Krok 3 – Działania naprawcze

Po wyjaśnieniu sprawy, pracodawca może zająć się procesem naprawczym. W zależności od zgłoszenia, może on być prosty lub bardziej skomplikowany.

Niektóre przypadki mogą wymagać zmian na poziomie kadrowym lub strukturalnym.

Niezależnie od sytuacji, jako SafeLink oferujemy swoje wsparcie jej rozwiązaniu – również prawne.