Poznaj naszą ofertę

Znajdziesz tu pełen zakres usług, który ułatwi stworzenie skutecznego i zgodnego z wymogami systemu dla sygnalistów.

Bezpłatna konsultacja Strefa wiedzy
System plus kompleksowa pomoc we wdrożeniu
System SafeLink
 • 3 kanały zgłoszeniowe 24/7
  • • Formularz zgłoszeniowy on-line
  • • Dedykowany numer telefonu
  • • Dedykowany adres e-mail
 • Aplikacja on-line do obsługi zgłoszeń
  • • Rejestr zgłoszeń
  • • Ewidencja działań następczych
  • • Platforma komunikacji z sygnalistą
  • • Alerty systemowe
 • Szablon procedury wewnętrznej
  Wymagana ustawą procedura opisująca sposoby dokonywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych
 • Szkolenie dla osób obsługujących zgłoszenia
  Wszystko co trzeba zrobić po otrzymaniu zgłoszenia. Plan postępowania + materiały pomocnicze.
 • Materiały edukacyjne dla sygnalistów
  Przygotowane indywidulnie dla Twoich pracowników.
 • Instrukcje dla pracowników w formie elektronicznej
  Opis funkcjonalności systemu przeznaczonych dla zgłaszających.
 • Instrukcje dla pracodawcy w formie elektronicznej
  Opis funkcjonalności systemu przeznaczonych dla pracodawcy.

Usługa przeznaczona dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości i typu.
Wsparcie podczas przygotowań i wdrożenia systemu jest indywidulanie dopasowane do każdego klienta.

Zobacz szczegóły
Oblicz cenę usługi *
Ilość pracowników:
Koszt usługi:
200 zł netto/miesiąc

*Ceny mają charakter poglądowy. Ostateczny koszt usługi zostanie ustalony indywidualnie.

Usługi dodatkowe

Szkolenie – Ochrona Sygnalistów

Jest to szkolenie skierowane do kadry kierowniczej w organizacjach, które dopiero przygotowują się do wdrożenia nowych przepisów. Szkolenie jest dostoswane do typu i wielkości Twojej organizacji oraz do celów jakie zamierzasz osiągnąć. Przekazujemy wiele wskazówek i rozwiązań praktycznych, a nie tylko teoretyczną wiedzę. Dzięki temu unikniesz błędów i zbędnych kosztów.

 • Wymogi prawne
 • Praktyczne aspekty wdrożenia w Twojej organizacji
 • Obowiązki i zadania
 • Kogo wybrać do obsługi zgłoszeń
 • Jakie korzyści może przynieść sprawnie funkcjonujący system

 

Dowiedz się więcej

Szkolenie dla osób obsługujących zgłoszenia

To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zostały wytypowane w swoich organizacjach do przygotowania i wdrożenia wewnętrznego systemu dla sygnalistów. Dzięki niemu nawet osoby bez doświadczenia będą w stanie skutecznie sprostać temu zadaniu.

 • Jak stworzyć wewnętrzną procedurę
 • Jak komunikować się z pracownikami
 • Jak dbać o poufność procesu
 • Jak chronić sygnalistę i jak dbać o interes organizacji
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • Weryfikacja zgłoszenia
 • Prowadzenie działań następczych
 • Zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających

 

Dowiedz się więcej

Szkolenie dla pracowników

Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie pracowników do korzystania z możliwości zgłaszania. Wymaga to zbudowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania do nowych rozwiązań.

Jeśli system dla sygnalistów ma być czymś więcej niż spełnieniem wymogów ustawowych i przynieść realne korzyści organizacji to warto zainwestować w szkolenia dla pracowników już na samym początku. Jest to inwestycja, która zaprocentuje.

 • Jaki jest sens wprowadzanych rozwiązań
 • Różnica między sygnalistą, a donosicielem
 • Co można zgłaszać i w jaki sposób
 • Co się stanie po dokonaniu zgłoszenia
 • Jak dbamy o poufność i dyskrecje
 • Prawa i obowiązki sygnalisty
 • Informacje na temat zgłoszeń zewnętrznych i ujawnienia publicznego

 

Dowiedz się więcej

Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Procedura wewnętrzna to podstawowy, wymagany ustawą dokument. Swoisty regulamin opisujący tryb i sposoby dokonywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

 • Zgodna z wymogami ustawy
 • Dostoswana do warunków i potrzeb Twojej organizacji
 • Opracowana przez Radcę Prawnego i eksperta compliance

 

Dowiedz się więcej

Kodeks postępowania w biznesie

Podstawa funkcjonowania każdej nowoczesnej firmy. Wartości i zasady jakim się kieruje organizacja. Wskazówka dla wszystkich jej członków jak postępować w codziennej pracy. Pomaga eliminować ryzyka, organizuje wewnętrzne stosunki i pomaga dbać o dobry wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz.

Kodeks może regulować takie zagadnienia jak:

 • Zgodność z prawem i wymogami
 • Odpowiedzialność społeczna firmy
 • Unikanie konfliktu interesów
 • Polityka prezentowa
 • Zasady antykorupcyjne
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
 • Zasady postępowania z kontrahentami i partnerami biznesowymi
 • Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Dowiedz się więcej