Skuteczna ochrona
przed nadużyciami

SafeLink to wewnętrzny system dla sygnalistów, który pozwala
pracownikom zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w firmie.

Bezpłatna konsultacja Strefa wiedzy
 • 01 Ochrona
  interesu firmy

  Chroń swoją firmę przed poważnymi stratami finansowymi i wizerunkowymi oraz konsekwencjami prawnymi

 • 02 Efektywniejsze
  zarządzanie

  Lepiej zarządzaj swoją firmą poprzez podejmowanie szybkich decyzji na podstawie zgłoszeń.

 • 03 Przyjazne
  środowisko pracy

  Pracownicy czują się bezpieczniej wiedząc, że ich zgłoszenia nie pozostaną bez odpowiedzi. Dzięki temu ich lojalność i zaangażowanie wzrasta.

Czy kiedykolwiek
miałeś doczynienia z:

 • Konfliktem między pracownikami,
  którego można było uniknąć?
 • Brakiem informacji o kluczowych
  aspektach działania firmy?
 • Nadużyciami pracowniczymi,
  takimi jak kradzieże i przywłaszczenia?
 • Odpływem najlepszych pracowników
  do konkurencji?

SafeLink to:

Zgodność z obowiązującym prawem

Jeszcze w tym roku Polska wdroży przepisy dyrektywy UE o ochronie sygnalistów. Nakłada ona na firmy zatrudniające 250 i więcej pracowników obowiązek wprowadzenia wewnętrznego systemu do zgłaszania nieprawidłowości.

Ochrona firmy

Dzięki naszemu systemowi, dowiesz się wcześniej o wszelkich nieprawidłowościach w Twojej firmie i dzięki temu będziesz mógł na nie stosownie i w porę zareagować.

Ochrona pracowników

Pracownicy firmy, w której zostanie wdrożony system SafeLink, mogą czuć się bezpieczniej. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości mogą je anonimowo zgłosić i mają pewność, że ich zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Bezpieczny kanał komunikacji

Pracownicy każdego szczebla mogą anonimowo zgłaszać wszelkie nadużycia. Mają jednocześnie pewność, że ich zgłoszenia zostaną sprawdzone i nie spotkają ich żadne nieprzyjemności.

Oferta

Pakiet Ochrona
 • 3 kanały zgłoszeniowe 24/7
  • Aplikacja online
  • Dedykowany numer telefonu
  • Dedykowana skrzynka e-mail
 • Konsultacja
  na temat wdrożenia i obsługi systemu
 • Procedura zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami
 • Instrukcje dla pracowników w formie elektronicznej

Ta opcja sprawdzi się świetnie w małych organizacjach, gdzie proces wdrożenia i obsługi zgłoszeń nie wymaga naszej pomocy.

Zobacz szczegóły
Oblicz cenę pakietu *
Ilość pracowników:
Koszt pakietu:
99 zł netto/miesiąc
Pakiet Wsparcie
 • 3 kanały zgłoszeniowe 24/7
  • Aplikacja online
  • Dedykowany numer telefonu
  • Dedykowana skrzynka e-mail
 • Wdrożenie systemu
  • Szkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i nadzorowanie systemu
  • Konsultacje z ekspertem SafeLink w przypadku poważnych zgłoszeń
  • Procedura zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami
 • Kampania informacyjna
  • Instrukcje dla pracowników w formie elektronicznej
  • Instrukcje dla pracodawcy w formie elektronicznej
  • Drukowane materiały informacyjne dla pracowników

Kompleksowo wspieramy organizację, na każdym etapie wdrożenia i obsługi systemu. Staramy się, żeby cały proces nie był obciążający. To na ekspertach SafeLink spoczywa większość obowiązków.

Zobacz szczegóły
Oblicz cenę pakietu *
Ilość pracowników:
Koszt pakietu:
400 zł netto/miesiąc
System dla sygnalistów
i pomoc prawna dla MŚP
Pakiet Pełna Kontrola
 • 3 kanały zgłoszeniowe 24/7
 • Wdrożenie i obsługa systemu
 • Kampania Informacyjna
 • Pomoc prawna
  szeroki zakres usług prawnych, związanych z prowadzoną działalnością
 • Porada prawna
  1 w miesiącu
 • Opracowanie indywidualnego dokumentu
  1 na 6 miesięcy
 • Informacja prawna
  nielimitowana
 • Przesyłanie wzorów dokumentów
  nielimitowana

Jest to opcja stworzona dla Małych i Średnich Przedsiębiorców. SafeLink pomaga wykrywać nadużycia i nieprawidłowości, a Availo zapewnia profesjonalną obsługę prawną Twojej firmy.

Zobacz szczegóły
Oblicz cenę pakietu
Ilość pracowników:
Koszt pakietu:
550 zł netto/miesiąc

*Ceny mają charakter poglądowy. Ostateczny koszt usługi zostanie ustalony indywidualnie.

Jak zacząć?

Bezpłatna konsultacja
Pierwszym krokiem jest bezpłatna konsultacja, podczas której ekspert SafeLink opowie więcej o samym systemie, a przede wszystkim zada kilka pytań na temat specyfiki funkcjonowania Twojej firmy.
Indywidualna oferta
Po zapoznaniu się ze specyfiką Twojej firmy oraz jej potrzebami, ekspert SafeLink przygotuje indywidualną ofertę wdrożenia systemu SafeLink.
Uruchomienie systemu
Po uzgodnieniu szczegółów współpracy, przystąpimy do wdrażania systemu SafeLink w Twojej firmie.

FAQ

Należy sobie uświadomić, że sygnalista to nie stanowisko ani funkcja!

Sygnalistą może zostać każdy, kto zetknie się z nieprawidłowościami, które mogą być szkodliwe dla niego, współpracowników lub organizacji, w której pracuje.

Sygnalistami mogą być:

 • pracownicy
 • byli pracownicy
 • kandydaci do pracy
 • stażyści i wolontariusze
 • wspólnicy i akcjonariusze
 • współpracownicy
 • podwykonawcy
 • dostawcy

Polska ma czas do 17 grudnia 2021 roku na wdrożenie przepisów dyrektywy 1937/2019.

Nowymi obowiązkami związanymi z zapewnieniem ochrony sygnalistów zostaną objęte:

Wszystkie podmioty sektora prywatnego zatrudniające powyżej 250 pracowników:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki prawa handlowego
 • spółdzielnie
 • organizacje społeczne
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • jednostki organizacji wyznaniowej

Organizacje zatrudniające powyżej 50 pracowników zostaną objęte obowiązkiem w grudniu 2023 roku.

Organy administracji publicznej

 • Ministerstwa
 • Urzędy Centralne
 • Inne państwowe jednostki organizacyjne

Organy i jednostki samorządu terytorialnego

 • Organy gmin, powiatów i województw
 • Urzędy miejskie, gminne i starostwa powiatowe

Wszystkie obowiązane podmioty muszą:

 • Stworzyć wewnętrzną procedurę określającą sposób i formę dokonywania zgłoszeń
 • Udostępnić pracownikom bezpieczne i anonimowe kanały zgłoszeniowe
 • Stworzyć procedurę postępowania po otrzymaniu zgłoszenia
 • Dbać o poufność procesu i anonimowość sygnalisty
 • Chronić sygnalistę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami i działaniami odwetowymi
 • Wyznaczyć osobę lub jednostkę, która będzie ten proces nadzorowała
 • Prowadzić rejestr zgłoszeń

Oto najważniejsze elementy, które sprawiają, że pracownicy decydują się na korzystanie z systemu SafeLink.

 • Zarząd, który wyposaża swój zespół w takie narzędzie daje jasny sygnał, że w firmie obowiązują najwyższe standardy etyczne i nie ma zgody na niewłaściwe zachowanie.
 • Pracownicy mają poczucie, że głos każdego członka organizacji jest równie ważny i nikt nie zostanie pozostawiony sam ze swoimi problemami. Dzięki temu potrafią docenić takie podejście – zwłaszcza, że do tej pory często czuli się bezsilni w obliczu negatywnych zjawisk.
 • Wszystkie zgłoszenia są w pełni anonimowe. Dzięki temu pracownik nie musi się obawiać negatywnych konsekwencji swojej interwencji. Nie naraża się na odwet ze strony przełożonych, czy szykany ze strony współpracowników.
 • Anonimowość sprawia, że pracownicy chętniej dzielą się informacjami o negatywnych zachowaniach, które nie dotykają ich bezpośrednio, ale obiektywnie są nieuczciwe i szkodzą firmie.
 • System do zgłoszeń dostarczany przez niezależny podmiot wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zgłoszenie będzie rzeczywiście anonimowe i zostanie potraktowane poważnie.

Możemy wyróżnić cztery główne kategorie zgłoszeń:

1. Sytuacje, w których zgłaszający jest pokrzywdzony i potrzebuje pomocy:

 • Niesprawiedliwe traktowanie
 • Mobbing
 • Molestowanie
 • Dyskryminacja

2. Wewnętrzne nieprawidłowości:

 • Nieprzestrzeganie przepisów BHP
 • Nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur
 • Konflikt interesów
 • Nepotyzm
 • Kumoterstwo
 • Klientelizm
 • Współpraca z konkurencją

3. Czyny przestępcze:

 • Kradzież
 • Oszustwa
 • Korupcja
 • Kradzież własności intelektualnej
 • Nadużycia księgowe

4. Nieuczciwe zachowania:

 • Nieuzasadnione wykorzystywanie sprzętu firmowego
 • Posługiwanie się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi
 • Nadużycia przy rozliczaniu godzin nadliczbowych

Chcesz dowiedzieć się
więcej?

Umów się na bezpłatną konsultację