Trwają prace nad ustawą o sygnalistach

8 miesięcy, tyle czasu zostało na wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy UE „o ochronie sygnalistów”.

Dyrektywa nakłada na podmioty sektora publicznego i prywatnego wiele nowych obowiązków. Przygotowania wymagają szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i edukacyjnej. Dlatego z niepokojem przyjmowaliśmy brak jakichkolwiek komunikatów z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które zostało wyznaczone do tego zadania.

W końcu, za sprawą inicjatywy Fundacji im. Stefana Batorego mamy nowe wiadomości. Fundacja złożyła wniosek o udzielnie informacji publicznej w sprawie postępu prac. W odpowiedzi Ministerstwa znajdujemy kilka ważnych konkretów:

  • Powstanie nowa, całkiem odrębna ustawa regulująca zagadnienia związane z ochroną sygnalistów
  • Konsultacje publiczne w tej sprawie mają ruszyć jeszcze w tym kwartale roku.
  • Koordynację prac nad wdrożeniem dyrektywy powierzono Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii.
  • Przedstawiciele ministerstwa uczestniczą w spotkaniach grupy eksperckiej Komisji Europejskiej podczas, których na omawiane są kwestie dotyczące wymogów zawartych w dyrektywie oraz sposobów ich implementacji.

Mamy nadzieję, że tempo prac przyspieszy i już niedługo będziemy mogli się zapoznać z projektem ustawy. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie podmioty, objęte nowymi obowiązkami miały czas, żeby się do nich odpowiednio przygotować.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad tą ustawą.